Bettrehabilitering

Om du saknar många tänder eller om bettlägget är instabilt, kan du behöver bettrehabilitering. Det är viktigt med ett fungerande helhetsbett, både ur funktionell synvinkel och den estetiska.

Vad orsakar bettproblem?

Anledningarna till bettproblem kan variera, med allt från förlorade tänder och tandgnisslingar till akuta eller temporära lagningar. Bettet kan sjunka ihop och det kan i sin tur leda till att man har svårt att tugga eller får problem med käken.

Vad innebär bettrehabilitering?

Med bettrehabilitering menas att återskapa ett fungerande bett. Det är som med de flesta besvären, viktigt att behandla i ett tidigt stadium för att förkorta behandlingstiden för dig som patient. Målet med bettrehabilitering är att du ska få ett fullt fungerande bett.

Vi är vana vid att hjälpa patienter som har problem eller tycker det är otäckt att gå till tandläkaren med sina besvär.

mottagning-goteborg-1024x683

Boka tid hos oss

Behöver du en tandläkare akut? Göta Tandvård – när du vill ha en bra tandläkare, boka tid hos oss! Vi hjälper dig att hitta en tandläkartid!